ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH
 
 
GIỚI THIỆU
Skip portletPortlet Menu
 
TỔ CHỨC BỘ MÁY
Skip portletPortlet Menu
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
Tháng 7: Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường công tác tham mưu, kiểm tra, rà soát về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng
Để hoàn thành nhiệm vụ của quý III, ngay từ đầu tháng 7, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tập trung công tác tham mưu và triển khai các đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ (do Ban Nội chính chủ trì) và các đoàn kiểm tra theo kế hoạch của Ban về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
 
NGHIÊN CỨU, TRAO ĐỔI, HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
Skip portletPortlet Menu
Nghệ An- Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị
Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, phấn đấu giành được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chủ trương, pháp luật của Nhà nước. Kết quả của 05 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật về kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản là một điển hình.
Quỳnh Lưu: kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị  về “ Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” là một nội dung quan trọng trong đường lối đổi mới toàn diện đất nước của Đảng. Theo đó mục tiêu là xây dựng một nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm và hoạt động xét xử được tiến hành hiệu quả và hiệu lực cao. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác cải cách tư pháp của các cơ quan tư pháp ở Quỳnh Lưu đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận
Ban Nội chính Trung ương: Hội nghị giao ban Cụm với chuyên đề "Tham nhũng vặt - Nhận diện và giải pháp phòng, chống"
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tại Phiên họp 16 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về “tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt”, ngày 31-7, tại tỉnh Yên Bái, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị giao ban Cụm khu vực miền núi phía Bắc.
Thái Hòa phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng
6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sởtình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh 6 tháng đầu năm ở Thị xã Thái Hòa, đạt được những kết quả tích cực; hệ thống chính trị tiếp tục được hoàn thiện, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác cải cách thủ tục hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, được quan tâm; vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được tăng cường.
Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị
Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, 05 năm qua, huyện Quỳnh lưu đã bám sát các nội dung, yêu cầu của Chỉ thị để để triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.
Công tác Nội chính tháng 5 ở Quỳ Châu
Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của cấp ủy, chính quyền nên trong tháng 5 tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Quỳ Châu ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Các ngành chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và phối hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ Thường trực Huyện ủy giao.
Tiếp công dân định kỳ, Bí thư Huyện ủy Con Cuông cam kết xử lý thấu đáo các kiến nghị
Tiếp công dân định kỳ tháng 4, Bí thư Huyện ủy Con Cuông Nguyễn Đình Hùng khẳng định: Tất cả các ý kiến, kiến nghị của công dân tại các buổi tiếp dân đều sẽ được xử lý và trả lời thấu đáo.
Những kết quả trong công tác Nội chính và phòng chống tham nhũng quý 1/2019
Quý 1/2019, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tăng cường công tác rà soát, nắm tình hình liên quan đến công tác nội chính, đặc biệt là trên các lĩnh vực an ninh biên giới, tuyến biển, tôn giáo, an ninh kinh tế, an ninh mạng...để tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu